Greenpro Capital Corp. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DTC FAST

11/08/2015 0 Comment(s) ข่าวสาร,

11 สิงหาคม 2558

 

Greenpro Capital Corp. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DTC FAST

 

Greenpro Capital Corp. (OTCQB: GRNQ) (“Greenpro”) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Depository Trust Corporation (DTC) ได้อนุมัติให้หุ้นสามัญของ Greenpro สามารถโอนด้วยระบบ DWAC/FAST ผ่านตัวแทนในการโอนหุ้นของ Greenpro หรือ VStock Transfer

 

ด้วยระบบการโอนหุ้นที่ได้รับอนุญาตนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถโอนหุ้นของบริษัทผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการซื้อหรือขายบนตลาด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่ทำให้เกิดความล่าช้าอันเป็นผลจากการร้องขอใบหุ้นและขั้นตอนในการออกใบหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นของ Greenpro ได้รับประโยชน์จากการอนุมัติ DWAC/FAST เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการฝาก และถอนหุ้นในบัญชีของโบรคเกอร์ได้ลดลงจากสัปดาห์เป็นชั่วโมง จึงช่วยกำจัดความเสี่ยง และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายของใบหุ้นรวมถึงการออกใบหุ้นใหม่ทดแทนใบหุ้นที่สูญหาย ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ บริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติการโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ DWAC/FAST มักจะมีสภาพคล่องในหุ้นของตนสูงขึ้นเนื่องจากความสามารถในการเข้าถึง และความพร้อมของหุ้นเพื่อการซื้อขายเพิ่มขึ้น

 

เกี่ยวกับ Greenpro Capital Corp.

 

GREENPRO CAPITAL CORP. (หรือที่รู้จักกันในชื่อ GREENPRO INC) (OTCQB: GRNQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนกับนายทะเบียนบริษัทของฮ่องกง บริษัทให้บริการทางการเงินแก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงให้บริการวิชาชีพทางธุรกิจอาชีพ เช่น การวางแผลกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดหาทุน และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และธุรกิจเงินร่วมลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินงานและให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ตั้งแต่ระบบคลาวด์โซลูชั่น บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน และบริการด้านบัญชีกิจการ เป็นต้น GreenPro มุ่งหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ และมูลค่าตลาดของลูกค้า เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.greenprocapital.com 

 

คำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต

 

คำแถลงครั้งนี้เป็นข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต โดยข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและยังไม่ทราบ ทั้งความไม่แน่นอนรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมาย โดยคำแถลงในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ผลการดำเนินงาน หรือการบรรลุเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในคำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถวินิจฉัยข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วยถ้อยคำ ดังนี้ “คาดการณ์” “เชื่อว่า” “อาจจะสามารถ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “ที่อาจเกิดขึ้น” “คาดเดา” “คาดว่า” “ควรจะ” “จะ” และวลีที่คล้ายกันที่มุ่งระบุข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ ข้อความเหล่านี้สะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคต และขึ้นอยู่กับสมมติฐาน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป นอกจากนี้ ข้อความดังกล่าวยังแสดงการประมาณการและข้อสมมติฐานของเรา ณ วันที่ออกแถลงการณ์เท่านั้น ในการประเมินข้อความดังกล่าว นักลงทุนควรทบทวนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในถ้อยแถลง และข้อความในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อ SEC  หากมิได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย เราถือว่าไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตให้เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ หรือปรับปรุงข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม

 

For Investor Relations:

Greenpro Capital Corp.

Phone:+852  3111 7718

Email:  ir@greenprocapital.com