GREENPRO, INC. ประกาศการเปลี่ยนชื่อเป็น GREENPRO CAPITAL CORP.

15/05/2015 0 Comment(s) ข่าวสาร,

15 พฤษภาคม 2558

 

GREENPRO, INC. ประกาศการเปลี่ยนชื่อเป็น GREENPRO CAPITAL CORP.

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของเรา และคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงประมาณร้อยละ 89.19 ในราคา 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น (“หุ้นสามัญ”) โดยให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมายแห่งรัฐเนวาดาในการดำเนินการและยื่นเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนชื่อ (“ข้อบังคับว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อ”) ต่อ Nevada Secretary of State เพื่อเปลี่ยนชื่อจาก “Greenpro Inc.” เป็น “Greenpro Capital Corp.”  คณะกรรมการบริหารเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อของบริษัทเป็น “Greenpro Capital Corp.” จะช่วยให้ความพยายามในการสร้างแบรนด์ใหม่สามารถพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น ตามข้อมูลจาก Mr. Lee Chong Kuang ประธานบริหาร (CEO) ของ Greenpro Inc. ถึงการยื่นเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อความของบริษัท (“ข้อบังคับว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อ”) ที่ยื่นต่อ Nevada Secretary of State เพื่อการเปลี่ยนชื่อ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

 

Mr. Lee กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นในการเปลี่ยนบริษัทของเราให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน ที่เน้นการให้บริการคำปรึกษาด้านกิจการ การลงทุนในเงินร่วมลงทุน การทบทวนทางการเงิน และการปกป้องทรัพย์สิน” เขากล่าวต่อไปว่า “ชื่อใหม่สะท้อนทิศทางใหม่ในการพัฒนาต่อไปในอนาคตของบริษัท ในขณะเดียวกันยังคงเชื่อมโยงกับพันธกิจเดิมของเรา นั่นคือ การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของลูกค้าของเราทั่วโลก”

 

บริษัทได้ยื่นคำขอในการประกาศการเปลี่ยนชื่อในตลาดต่อ Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการดำเนินการ

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาศึกษาในรายงาน  Form 8-K ที่จะต้องยื่นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

 

เกี่ยวกับ Greenpro Capital Corp.

 

GREENPRO CAPITAL CORP. (หรือที่รู้จักกันในชื่อ GREENPRO INC) (OTCQB: GRNQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนกับนายทะเบียนบริษัทของฮ่องกง บริษัทให้บริการทางการเงินแก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงให้บริการวิชาชีพทางธุรกิจอาชีพ เช่น การวางแผลกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดหาทุน และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และธุรกิจเงินร่วมลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินงานและให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ตั้งแต่ระบบคลาวด์โซลูชั่น บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน และบริการด้านบัญชีกิจการ เป็นต้น GreenPro มุ่งหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ และมูลค่าตลาดของลูกค้า เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.greenprocapital.com 

 

คำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต

 

คำแถลงครั้งนี้เป็นข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต โดยข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและยังไม่ทราบ ทั้งความไม่แน่นอนรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมาย โดยคำแถลงในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ผลการดำเนินงาน หรือการบรรลุเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในคำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถวินิจฉัยข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วยถ้อยคำ ดังนี้ “คาดการณ์” “เชื่อว่า” “อาจจะสามารถ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “ที่อาจเกิดขึ้น” “คาดเดา” “คาดว่า” “ควรจะ” “จะ” และวลีที่คล้ายกันที่มุ่งระบุข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ ข้อความเหล่านี้สะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคต และขึ้นอยู่กับสมมติฐาน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป นอกจากนี้ ข้อความดังกล่าวยังแสดงการประมาณการและข้อสมมติฐานของเรา ณ วันที่ออกแถลงการณ์เท่านั้น ในการประเมินข้อความดังกล่าว นักลงทุนควรทบทวนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในถ้อยแถลง และข้อความในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อ SEC  หากมิได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย เราถือว่าไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตให้เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ หรือปรับปรุงข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม

 

 

For Investor Relations:

Greenpro Capital Corp.

Phone:+852  3111 7718

Email:  ir@greenprocapital.com