Greenpro Capital Corp. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DTC

18/06/2015 0 Comment(s) ข่าวสาร,

18 มิถุนายน 2558

 

Greenpro Capital Corp. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DTC

 

Greenpro Capital Corp. (OTCQB: GRNQ) มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้รับสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DTC โดย Depository Trust Corporation สำหรับหุ้นของบริษัทใน OTC มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558

 

The Depository Trust Company (DTC) เป็นบริษัทสาขาของ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) และบริหารจัดการหักบัญชี และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่สามารถหักบัญชีและชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน DTC ถือว่าเป็นบริษัทที่ “ผ่านเกณฑ์ของ DTC” วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการหักบัญชีในหลักทรัพย์นี้ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ในการออกใบเสร็จรับเงินของหุ้น และเงินสด ดังนั้น จึงช่วยให้ขั้นตอนการชำระเงินสำหรับนักลงทุนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 

Gilbert Loke และ Lee Chong Kuang กรรมการของ Greenpro Capital Corp. กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า เราได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ของ DTC โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558 การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นมาตรฐานของตลาดการเงินในปัจจุบัน และการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ DTC ช่วยทำให้ขั้นตอนการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัทง่ายขึ้นอย่างมาก เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวต่อไปในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัท เราขอขอบคุณตัวแทนในการโอนหุ้นของเราคือ Vstock Transfer สำหรับคำแนะนำในขั้นตอนตามเกณฑ์ DTC เราจะให้ข้อมูลความก้าวหน้าของเราแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง”

 

เกี่ยวกับ Greenpro Capital Corp.

 

GREENPRO CAPITAL CORP. (หรือที่รู้จักกันในชื่อ GREENPRO INC) (OTCQB: GRNQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนกับนายทะเบียนบริษัทของฮ่องกง บริษัทให้บริการทางการเงินแก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงให้บริการวิชาชีพทางธุรกิจอาชีพ เช่น การวางแผลกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดหาทุน และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และธุรกิจเงินร่วมลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินงานและให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ตั้งแต่ระบบคลาวด์โซลูชั่น บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน และบริการด้านบัญชีกิจการ เป็นต้น GreenPro มุ่งหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ และมูลค่าตลาดของลูกค้า เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.greenprocapital.com 

 

คำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต

 

คำแถลงครั้งนี้เป็นข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต โดยข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและยังไม่ทราบ ทั้งความไม่แน่นอนรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมาย โดยคำแถลงในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ผลการดำเนินงาน หรือการบรรลุเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในคำแถลงที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถวินิจฉัยข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วยถ้อยคำ ดังนี้ “คาดการณ์” “เชื่อว่า” “อาจจะสามารถ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “ที่อาจเกิดขึ้น” “คาดเดา” “คาดว่า” “ควรจะ” “จะ” และวลีที่คล้ายกันที่มุ่งระบุข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ ข้อความเหล่านี้สะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคต และขึ้นอยู่กับสมมติฐาน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป นอกจากนี้ ข้อความดังกล่าวยังแสดงการประมาณการและข้อสมมติฐานของเรา ณ วันที่ออกแถลงการณ์เท่านั้น ในการประเมินข้อความดังกล่าว นักลงทุนควรทบทวนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในถ้อยแถลง และข้อความในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อ SEC  หากมิได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย เราถือว่าไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตให้เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ หรือปรับปรุงข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม

 

For Investor Relations:

Greenpro Capital Corp.

Phone:+852  3111 7718

Email:  ir@greenprocapital.com