เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท (About Us)


 

 

GREENPRO CAPITAL CORP.  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดรองตราสารทุน หรือตลาด OTC  (OTCQB: GRNQ)   ในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นโดยกรรมการซึ่งเป็นนักบัญชี ที่มีความรอบรู้และเป็นมืออาชีพ พันธกิจของเราคือการเป็นหนึ่งในบริษัทลงทุน ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชีย โดยการให้ความช่วยเหลือบริษัทขนาดกลาง ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับสากล   เราเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการจำนวนมากมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการของตน แต่ธุรกิจส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในด้านการขาดแคลนเงินทุน ซึ่งเป็นการจำกัดการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น GreenPro จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ จากคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทมีมูลค่าสูงสุด

 

GreenPro ให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจ ประกอบด้วย บริการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Cross border public listing) บริการดูแลทรัพย์สิน และการจัดการทรัพย์สินในรูปแบบของทรัสต์ (Asset protection & trust services) การตรวจสอบทางการเงิน และการบริหารความมั่งคั่ง (Financial review and wealth management)  รวมถึงการให้กู้ยืมเงิน (Money lending) และจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project financing) ในปัจจุบันเราได้ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น ตลาด OTC, NASDAQ, NYSE, LSE, HKEX และ TSE เป็นต้น เมื่อลูกค้าของเราได้สร้างความมั่งคั่งขึ้น เรามีบริการตรวจสอบทางการเงิน และการบริการปกป้องทรัพย์สิน เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของลูกค้าให้แก่ทายาทรุ่นต่อไปจากเจ้าหนี้ที่ไม่พึงปราถนา

 

ด้วยพันธกิจและเป้าหมาย  บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งในการตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยแนวคิดและแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีคุณค่าของบริษัท GreenPro มีสำนักงานอยู่ในฮ่องกง เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร เรายินดีให้บริการคุณเสมอ