เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของบริษัท (Our Team)

 

 
 
ทีมงานที่หลากหลายของเรา ประกอบด้วย ที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านการเงิน นักการตลาด และนักบัญชี โดยเรามีพันธกิจร่วมกัน ในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมต่อธุรกิจของท่าน  การดำเนินงานของเราประกอบไปด้วยกลยุทธ์ และคำแนะนำจากประสบการณ์เชิงลึกที่เรามีอยู่