เกี่ยวกับเรา

ร่วมงานกับเรา (Join Us)

 

บริษัท GreenPro เป็นบริษัทในอุดมคติสำหรับท่าน ในการเริ่มต้นการทำงานด้านบริการวิชาชีพทางธุรกิจ เราให้การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง และการฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรสำหรับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เรายินดีต้อนรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย ที่กำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

 

เราคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ การปรับโครงสร้างธุรกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องกับภาษี นอกจากนี้ เรายังรับเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อปฏิบัติงานในแผนกอำนวยการ ไอที ประมวลผลข้อมูล และเลขานุการทั่วไป เราเสนอโอกาสให้ท่านร่วมทำงานกับบริษัทของเรา ซึ่งป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการให้บริการวิชาชีพทางด้านธุรกิจ

 

การลงทุนในบุคลากรของบริษัท ประกอบด้วย

  • โอกาสในการทำงานร่วมกับหุ้นส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างใกล้ชิด ในเรื่องการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
  • มีหลักจริยธรรมสูงในการทำงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร
  • หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างกว้างขวาง
  • โอกาสในการไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากมุมมองที่กว้างขึ้น

หากคุณสนใจเข้าร่วมกับทีมของ GreenPro กรุณาติดต่อเรา
[info@greenprocapital.com] สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม