บริการของเรา

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital and Private Equity)

 

ธุรกิจของคุณอาจมาถึงช่วงเวลาที่ท้าทาย หากเงินทุนในการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของคุณกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นข้อจำกัด ประสบการณ์ และบริการระดับมืออาชีพที่มีความครอบคลุมของเราจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มทุนจากการร่วมลงทุนจากทั้งนักลงทุนสาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ และจากส่วนบุคคล ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นพลวัต ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรา กับเครือข่ายของบริษัทร่วมลงทุนภายในภูมิภาคเอเชีย สามารถช่วยในการแก้ปัญหาทางการเงินที่สอดคล้องตามความต้องการของธุรกิจคุณ ในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโต บทบาทของเรารวมถึงการวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจ และสถานะเงินทุนของคุณ จัดหาเงินทุน บริษัทร่วมลงทุน และนักลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ รวมทั้งช่วยในการเจรจา และปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของคุณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

 

ทีมงานด้านการร่วมลงทุน และทุนเอกชนของ GreenPro มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ในวิธีการที่บริษัทร่วมลงทุนดำเนินการ รวมถึงสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและเจ้าของธุรกิจ เราได้ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์ ในการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น และการตอบสนองที่รวดเร็ว ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ในการจัดการกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของลูกค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระดับสากล โดยจัดเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหา และเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา


คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้าน IPO ของเรา 

 

เรามีประสบการณ์ และองค์ความรู้ เนื่องจาก GREENPRO Capital Corp. ของเรา จดทะเบียนในตลาด OTC (OTCQB: GRNQ) เราเชื่อว่าเรามีความสามารถในการให้แนวทางการหาทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของคุณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระดับโลก