บริการของเรา

กองทุน GreenPro Asia Strategic Fund

 

 

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน GreenPro Asia Strategic Fund คือการสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวในการลงทุนในบริษัท “เกิดใหม่ที่มีการเติบโตในระดับสูง” ในภูมิภาคเอเชีย กองทุนลงทุนในบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่กำลังจะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Pre-IPO) เป็นหลัก กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย แต่มีการดำเนินธุรกิจจำนวนมากในเอเชีย บริษัทในภูมิภาคเอเชียอาจจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย กองทุนกลยุทธ์เอเชีย GreenPro Asia Strategic Fund อาจมีการลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  

 

รูปแบบการลงทุนของ GreenPro Asia Strategic Fund ประกอบด้วย

  • การลงทุนในหุ้นบริษัทที่กำลังจะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก (Pre-IPO Financing)
  • การลงทุนในหุ้นทุน (Equity Investment)
  • หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond)
  • การลงทุนในโครงการ (Project Financing)
  • อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)